В периода 17 – 19 септември 2018 г., в к.к. Албена, ФНСДУО проведе две заседания на Съвета на председателите от Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги и от Синдиката на работещите в Агенция по заетостта, на които бяха обсъдени текущи въпроси и проблеми.

Двете заседания на Съвета на председателите от двата синдиката бяха последвани от обучение на тема „Здраве и безопасност при работа в офис“, проведено от експерт на Главна инспекция по труда – г-н Панайот Панайотов.