Ръководството  на  ФНСДУО проведе няколко регионални срещи през месец юни със синдикалните си структури:

  • Регионална среща в Плевен – 13 юни 2018 г.
  • Регионална среща в Габрово – 14 юни 2018 г.
  • Регионална среща в Бяла, Русе – 19 юни 2018 г.

     На срещите с председатели и секретари на синдикалните организации от региона бяха обсъдени текущи проблеми и въпроси от синдикалната дейност, след което ръководството на ФНСДУО представи официалните искания на ФНСДУО към Бюджета на РБългария за 2019 г., приети с решение на Общото събрание на Федерацията, проведено на 16 май 2018 г.