В периода 16 – 18 май 2018 г., в гр. Трявна, се проведоха две събития, организирани  от ФНСДУО:  Общо събрание на Федерацията и обучение на тема: „Конструктивен диалог и разрешаване на проблеми“ за делегатите на общото събрание.

     Делегатите приеха доклад за периода  2017 – 2018 г. относно организационното състояние на ФНСДУО,  секторното колективно трудово договаряне и споразумяване за държавните служители, както и за постигнатото в Бюджет 2018 г.

         Общото събрание на ФНСДУО гласува:

  • Предложенията на ФНСДУО по проектобюджета на Република България за 2019 г., а именно искането  на  ФНСДУО  за  20%  увеличение на средствата за работни заплати за централна и местна администрация и 20% увеличение на единните разходни стандарти (ЕРС) за делегираните от държавата дейности във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
  • Предложенията за изменения на законодателството (КТ, НЗСДА, НСПДС)
  • Решения за започване на ремонт на сградата на Федерацията на ул. „Екзарх Йосиф“ № 21
  • Избора на членове на ФКК на ФНСДУО

  

Град Трявна
Град Трявна - провеждане общо събрание ФНСДУО-КНСБ.