VІІІ-МИ   КОНГРЕС  НА  ФНСДУО

По решения на Управителния съвет на ФНСДУО  от м. юни 2021 г. и м. януари 2022 г., съгласно чл. 28, ал.9  от Устава, ще се проведе VIII  Конгрес на ФНСДУО  на  7 – 8 април 2022 г., в гр. Хисаря, СПА Хотел Хисар, ул. "Генерал Гурко" №1 -  с начален час 15.00 ч.,

при следния  ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отчет за дейността на ФНСДУО за периода м. март 2017 г. – март 2022 г. (докладва Председателят на ФНСДУО).
  2. Отчет на Финансово-контролната комисия за периода м. януари 2017 г. – март 2022 г. (докладва Председателят на ФКК).
  3. Промяна на Устава на ФНСДУО (докладва Председателят на Комисията по изменение и допълнение на Устава).
  4. Избор на ръководни и контролни органи на ФНСДУО (докладва Председателят на Комисията по предложенията и Председателят на Комисията по провеждане на избора).
  5. Приемане на резолюции на VIII Конгрес (докладва Председателят на Комисията по изготвяне на проекто-резолюциите).
  6. Приемане на бюджет на ФНСДУО (докладва Председателят на ФНСДУО).
  7. Избор на делегати за IХ Конгрес на КНСБ.

Документите се изпращат по e-mail.