ХV-та Национална работническа спартакиада на енергетиците.

       В периода 6 – 10 септември 2017 г. се проведе ХV-та Национална работническа спартакиада на енергетиците – КНСБ, в която бе поканена и ФНСДУО. Участие взеха представители на Федерацията от Националния синдикат на гражданската администрация в МВР и Националния синдикат на служителите в НАП, които се състезаваха в индивидуални дисциплини и мини футбол.

Прочети още

Г-н Кръстьо Боянов е новият председател на Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации

       На 9 и 10 март 2017 г., в столицата се проведе VII  Конгрес на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО).

Прочети още

Измененията и допълнения в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, обнародвани в Държавен вестник бр.98/2015г., в сила от 01.01.2016 г.

  1. Изменения в Кодекса на труда, в сила от 2016г.

С §4 от Закона изменение и допълнение на ЗБДОО за 2016г. се приеха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, обнародвани в Държавен вестник бр.98/2015г., с цел синхронизиране на законодателството, съгласно промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО, Дв. бр. 61/2015 г.) и въвеждането на възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер.

Прочети още

Проблеми и заплащане на труда на работещите в заведенията за социални услуги.

На 28 юли в зала „Европа“ на КНСБ се проведе среща, организирана от КНСБ и ФНСДУО,   по проблемите на ЗСУ под мотото „Увеличени разходни стандарти, по-качествена грижа за хората“.  В срещата взеха участие министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, министърът на финансите Владислав Горанов, представители на общини, на заведения за социални услуги, синдикалисти.

Прочети още

Анализ на заплащане и оценяване

       В писмо изх. № 15.00-49 от 10.11.2015 г. в отговор на наше писмо изх. № 01-358 от 22.10.2015 г. е посочена интернет – страницата на Института по публична администрация в секция  ”Публикации”(http://www.ipa.government.bg/bg/publikacii_na_ipa)

Прочети още