В изпълнение на решението на Общото събрание на ФНСДУО от 16 май 2018 г. за съхраняване на сградата на ФНСДУО, намираща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 21 и започване на належащи спешни ремонтни дейности, ФНСДУО организира дарителска кампания за набиране на необходимите средства за съхраняване на синдикалното наследство, паметник на културата.

      Дарения могат да правят както юридически лица, така и отделни физически лица, желаещи да подпомогнат Федерацията в нейната благородна дейност за съхраняване на синдикалното наследство.

     Преводи на дарения могат да се извършват по един от двата начина:

  1. Дарителска банкова сметка:

     УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
     BG24UNCR76301039222888
     BIC: UNCRBGSF

  1. С платежно нареждане или в платежно нареждане с превеждания членски внос, като се посочи отделно дарителската сума.

    Дарителската кампания е за сграда - паметник на културата,  в центъра на София, построена през 1910 г., закупена от синдиката още през 1932 г. с дарение от синдикални членове, чийто правоприемник е ФНСДУО.

    Молим да ни подкрепите в усилията ни да съхраним  културното и синдикално наследство, което ще остане и за бъдещите поколения.

                                                                                                                                                                  Кръстьо Боянов
                                                                                                                                                     Председател на ФНСДУО