На 9 и 10 март 2017 г., в столицата се проведе VII  Конгрес на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО).

        Делегатите на Конгреса гласуваха ново ръководство на ФНСДУО. За председател  на  ФНСДУО  е  избран  г-н  Кръстьо  Боянов –  който повече от 8 години е работил като експерт във Федерацията, а през последните 5 е години изпълнявал длъжността „Главен експерт“. Г-н Кръстьо Боянов е магистър по икономика, завършил е Стопанската академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов. За главен секретар на ФНСДУО  бе преизбрана  г-жа Силва Васева – изпълняваща  длъжността  „Главен секретар“ в няколко последователни мандата.

        Дългогодишният председател на ФНСДУО, г-жа Мария Темелкова заяви пред делегатите, желанието си да се оттегли от лидерския пост. Тя бе поздравена за цялостния си принос към Федерацията и нейните членове и бе отличена с плакет за дългогодишната си дейност към ФНСДУО.

      В голямото семейство на КНСБ ФНСДУО е втората по численост федерация, с 23 840 души, обединени  в  14  браншови синдикални сдружения.  В отчетния доклад бе посочено, че през периода на последния мандат Федерацията е продължила да работи за съхраняване и увеличаване на синдикалните организации и членската си маса.

      Форумът беше лично уважен от официални гости от държавните структури:

  • Пламен Димитров – Президент на КНСБ
  • Гълъб Донев – Служебен министър на труда и социалната политика
  • Ивайло Иванов – Заместник–министър на труда и социалната политика
  • Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“
  • Цветан Васев – Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане
  • Красимир Кръстанов – Заместник– председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военно-временни запаси“
  • Георги Чернев – Главен секретар на Държавна агенция „Архиви“
  • Татяна Пашкинова – Заместник–изпълнителен директор на Агенция по заетостта
  • Милчо Димитров – Директор на Дирекция „Човешки ресурси“ в ДП „Българския спортен тотализатор“

        В своето поздравление към делегатите, президентът на КНСБ г-н  Пламен Димитров посочи, че в цялостната си дейност Федерацията е работила в тясно взаимодействие със структурите на КНСБ на всички равнища. Той изтъкна постоянната ангажираност и усилията на председателя на ФНСДУО г-жа Мария Темелкова за увеличение на бюджетите на структурите на държавното управление. Президентът на КНСБ благодари на г-жа Мария Темелкова за съвместната им работа и я оцени като достоен  лидер, отдал тридесет години от живота си на синдикалната кауза. Той приветства нейната убеденост, че в ръководството на Федерацията и в съставящите я организации трябва да се дава път на младите, с което изрази безусловната си подкрепа за новия председател на ФНСДУО  г-н Кръстьо Боянов.

Пламен Димитров - председател КНСБ; Мария Темелкова - ФНСДУО
Пламен Димитров - председател КНСБ; Мария Темелкова председател - ФНСДУО-КНСБ от 1990 до 2016 г.
Седми конгрес на ФНСДУО
Делегати на Седми конгрес на ФНСДУО (2017г.)
Кръстьо Боянов - новоизбраният председател на ФНСДУО-КНСБ