Регионални срещи на ФНСДУО в Общинска администрация Стара Загора

и в Общинска администрация Несебър

 

Председателят на ФНСДУО заедно с президента на КНСБ се срещнаха с кмета на Община Стара Загора - г-н Живко Тодоров  и проведоха регионална среща със синдикалната организация в общинска администрация Стара Загора и синдикалните организации от региона.

Последва  регионална среща със синдикалната организация в общинска администрация Несебър и синдикалните организации от региона, на която г-н Кръстьо Боянов - председател на ФНСДУО, разисква актуални проблеми и въпроси относно промените в законодателството.