На 16 октомври 2019 г., в  „Парк и СПА хотел Марково“, се проведе среща с ръководството на Агенция за социално подпомагане, на която присъстваха г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП и г-жа Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на АСП.

Подписани бяха Колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители за системата на АСП.

На срещата,  организирана от ФНСДУО се коментираха въпроси, свързани с изплащането на ДВПР, нивата на основните месечни заплати в АСП, извършените ремонти на сградите на ДСП  и др.

Г-жа Петкова и г-жа Тахова разясниха, че са предвидени средства за изплащане на ДВПР на служителите за октомври, а през следващата 2020 г. очаква в държавния бюджет да бъдат заложени повече от 10% увеличение на Фонд „Работна заплата“. Стартирала е процедура за обществена поръчка за закупуването на 150 нови автомобила за всички 150 дирекции на АСП, както и процедура за снабдяване с принтерна хартия.