ХVII-та Национална работническа спартакиада на енергетиците - КНСБ

 

В периода 11 – 15 септември 2019 г. ФНСДУО взе участие за трета година в ХVII-тата Национална работническа спартакиада на енергетиците – КНСБ.

Представители на ФНСДУО бяха участници от Синдиката на работещите в областна и общинска администрация  –  ОА Стара Загора и от Националния синдикат на гражданската администрация в МВР.