ОБУЧЕНИЕ за СРООА и ЗСУ-СРСПСУ – ФНСДУО

ОБУЧЕНИЕ

за

Синдиката на работещите в областна и общинска администрация –  ФНСДУО и за

Заведенията за социални услуги към Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги – ФНСДУО

Обучението се проведе в периода: 3 – 5 юни 2019 г., в Хотел „Феста Виа Понтика”, гр. Поморие – за Синдиката на работещите в областна и общинска администрация (СРООА) и за Заведенията за социални услуги (ЗСУ) към Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ).

Бяха предвидени двама лектора: от Националния осигурителен институт и от Националното сдружение на общините в Република България.

Г-жа Даниела Ушатова - ръководител на екип "Общински услуги и финанси" в Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) разгледа темата за "Единните разходни стандарти (ЕРС) и бюджетния процес в общинските администрации“.

Г-жа Латинка Георгиева - главен експерт по осигуряването в Отдел "Методология на отпускане на пенсиите" в Централно управление на Национален осигурителен институт представи "Промени в Кодекса за социално осигуряване", свързани с пенсионирането.