Ръководството на ФНСДУО организира интерактивно обучение на тема: „OiRA - Онлайн базирани инструменти за оценка на риска - OiRA инструмент за икономическа дейност – Държавно управление“  за синдикалните ръководства от системите на ДА „Архиви“, ДА „ДРВВЗ“, ДА „ЕУ“, НОИ и НАП.

Обучението се проведе  на 27 – 29 март 2019 г., в „Парк и СПА хотел Марково“ – с. Марково, обл. Пловдив и бе водено от експерт на Главна инспекция по труда – г-н Панайот Панайотов.

Всеки един от Синдикатите проведе заседание на Съвета на председателите за обсъждане на текущи проблеми.

На заседанието на Съвета на председателите от СРНОИ присъстваха управителят на НОИ – г-н Ивайло Иванов и директора на Дирекция „ЧРАО“ – г-н Цветан Васев, които заедно със синдикалните председатели дискутираха приложението на промените на НЗСДА, увеличенията на заплатите в НОИ и др. актуални въпроси.