Ръководството на ФНСДУО организира обучение на тема: „Здраве и безопасност при работа в офис“ за синдикалните си структури в МВР, местата за лишаване от свобода (МЛС), ДА „Технически операции“, ДА „Национална сигурност“ и Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

Обучението се проведе  на  14 – 16 ноември 2018 г., в „Парк и СПА хотел Марково“ – с. Марково, обл. Пловдив и бе водено от експерт на Главна инспекция по труда – г-н Панайот Панайотов.

Организирани бяха и заседания на Синдиката на работещите в местата за лишаване от свобода (СРМЛС) и на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР (НСГА-МВР) за обсъждане на текущи проблеми на Синдикатите.