Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации организира обучение на тема: „Общински бюджети и финанси“ за работещите в областна и общинска администрация, и работещите в заведенията за социални услуги, което се проведе в град Хисаря в периода 18 – 20 октомври 2017 г.

Лектори по темата за „Общински бюджети и финанси“ бяха г-жа Даниела Ушатова и г-жа Надка Колева от Националното сдружение на общините в Република България.