В периода 5 – 9 октомври 2015 г. ФНСДУО проведе обучение на тема ”Условия на труд в бюджетната сфера” и заседания на Съветите на председателите на Национален синдикат на служителите на НАП, Синдикат на работещите в системата на социално подпомагане и социални услуги, Синдикат на работещите в АЗ, Синдикат на работещите  в НОИ.